یوتوب کردن به جای گوگل کردن!

Let me google that for you

حتمن جمله بالا رو شنیدین و بهش روزانه هم عمل می کنید اما…

می خواستم یه اصطلاح  رو که خودم کشف کردم و بهش می گم» یوتوب کردن» معرفی کنم. گوگل کردن خیلی اطلاعات مفیدی در مورد چیزهایی که سرچ میشه در اختیار آدمیزاد قرار میده، اما در بیشینه مواردِ جستجو،متن و عکس  معرفی میشه، در مورد کار های عملی،علمی و تحقیقی و موسیقی بهتر هست که به جای گوگل کردن به قولخودم یوتیوب کنید و کلیپ ها ی مربوط به نتیجه سرچ رو ببینید و لذتش رو ببرید

let me YouTube that for you

Advertisements